Elektra

De electrische installatie omvat naast het zich in de meterkast bevindende materieel van de verdeelinrichting, alle zaken die hierop zijn aangesloten zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars , wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen en al hetgeen nodig is om de apparaten te voorzien van energie.

Laat de elektrische installatie regelmatig controleren. Het is mogelijk om door middel van een sticker te laten zien wanneer de installatie voor het laatst is gecontroleerd.