Groepenverdelers

Een groepenkast is de plek van waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie in een gebouw.

Een aardlekschakelaar is een automatische werkende schakelaar die de elekrische installatie spanningsloos maakt zodra een lekstroom vanaf een bepaalde grootte optreedt. 

In veel huis- en kantoorinstallaties bevinden zich in de groepenkast een of meer aardlekschakelaars.